درباره صاحب قلم

صاحب قلم در سال 1400 و توسط سیما فیلم راه اندازی گردیده و یک رویداد خلاقانه و نوین است که طی آن فیلمنامه¬نویسان جوان برای نگارش فیلمنامه متناسب با سفارش های تعریف شده در سیمافیلم فراخوان به همکاری می¬شوند. در این رویداد نویسندگان و صاحبان ایده میتوانند به شرط داشتن یک ایده چندخطی مناسب (پلات) برای نگارش فیلم و سریال تلویزیونی بر اساس موضوعات ارائه شده فراخوان دبیرخانه رویداد، ثبت نام کرده و با بهره مندی از کارگاه های آموزش مجازی آنلاین و آموزش های تخصصی فیلمنامه نویسی و ارائه بسته های محتوایی، ایده های چندخطی خود را به طرح های مناسب پرورش داده و در نهایت با ایجاد یک فضای رقابتی طرح های برتر مشخص شده و در اولویت تولید در مرکز سیمافیلم قرار میگیرند.