مهلت ثبت نام در نخستین دوره رویداد فیلمنامه نویسی صاحب قلم تمدید شد

مهلت ثبت نام در نخستین دوره رویداد فیلمنامه نویسی صاحب قلم تمدید شد

با توجه به استقبال گسترده و درخواست شرکت کنندگان برای تمدید مهلت ثبت نام، ثبت نام تا 15 تیرماه تمدید شد.

فیلمنامه نویسان جوان می توانند ایده های خود را در موضوع «رویای ایرانی» و در محورهای «رویای ایرانی و انقلاب اسلامی»، «رویای ایرانی و خانواده»، «رویای ایرانی و کودک و نوجوان»، «رویای ایرانی و پیشرفت اقتصادی»، «رویای ایرانی و عدالت اجتماعی»، «رویای ایرانی و پیشرفت علمی»، «رویای ایرانی و قهرمانان آینده» ثبت نمایند. در هنگام ثبت ایده ها بایستی خلاصه داستان، شخصیت­های اصلی و نظام مسائل طرح در سایت این رویداد ثبت گردد

ایده های ارسالی پس از بررسی توسط هیئت انتخاب برای شرکت در رویداد تخصصی صاحب قلم دعوت می شوند و پس از برگزاری این رویداد، فیلمنامه نویسان طرحهای نهایی خود را برای داوری پایانی ارسال می نمایند. در نهایت پس از بررسی نهایی، سه طرح برگزیده جهت حمایت توسط مرکز سیمافیلم انتخاب می گردند.

 برای ثبت نام کلیک کنید.